Apple, Google, Dell, Microsoft och Tesla stäms av International Rights Advocates som arbetar med mänskliga rättigheter. Målet handlar om 14 barn i Kongo som dött under sitt arbete med att utvinna kobolt. Kobolt används vid tillverkningen av litiumbatterier som finns i företagens produkter.

Barnens familjer, som ligger bakom stämningen, vill bl.a. ha skadestånd för att barnen har tvingats arbeta och för känslomässigt lidande. Barnen ska ha fått så lite betalt som 15 kronor om dagen för det krävande och farliga arbetet. De som dog gjorde det i en tunnel som kollapsade.

Nyheten har fått stor uppmärksamhet och man kan bara hoppas att det leder till att den här typen av missförhållanden upptäcks och förhindras i större utsträckning.

Läs mer på The Guardian