En användare som kallar sig för Joshua Maddux skrev nyligen på sin Twitter om ett oroväckande beteende han upptäckt i Facebook-appen. När han scrollar i Facebook-flödet på sin iPhone är telefonens kamera aktiv i bakgrunden.

I en inspelning av iPhone-skärmen på sin telefon visar Maddux hur det fungerar. När Facebook-appen är öppen, används telefonens kamera aktivt. Kameran är öppen i bakgrunden av din Facebook-feed.

Maddux hittade samma sak på fem olika iPhones som alla hade iOS 13.2.2, dock inte på iPhones med iOS 12. Att kameran inte syns i iOS 12 behöver dock inte nödvändigtvis betyda att den inte används.

Det är ännu oklart om detta är en bugg i Facebooks app eller ett medvetet beteende från Facebooks sida (oavsett lär Facebook i typisk Facebook-anda påstå att det är en bugg). The Next Web (TNW) som rapporterar om detta har kunnat återskapa beteendet på iPhones med iOS 13.2.2 dock inte på Android version 10 på Google Pixel 4.

Med tanke på Facebooks återkommande brister kring användarsekretess är detta givetvis något att vara medveten om – har du en enhet som kör iOS och har gett Facebook-appen tillåtelse att använda din kamera så kan Facebook i hemlighet spela in dig (eller det som pågår runt dig). Ett sätt att skydda sig från detta är att neka (eller återkalla) Facebook-appens åtkomst till din kamera.