Löv använder sig av koldioxid, vatten och solljus för att skapa energi. Det här är något som forskare länge har velat återskapa för att möjliggöra tillverkning av ett bränsle för människor att använda.

Nu har ett team vid University of Waterloo med Yimin Wu i spetsen kommit ett steg närmare att skapa denna process. Med hjälp av ett artificiellt löv kan de skapa ett billigt och koldioxidneutralt bränsle. Processen är inspirerad av växternas fotosyntes och härmar naturliga löv. Koldioxid, vatten och solljus används som input för att skapa metanol och syre, och processen är tio gånger så effektiv som fotosyntesen i en växt.

Att forskare försöker finna sätt att använda koldioxid för att utvinna bränsle eller energi är inte nytt. På Bazookas trendspaning i våras berättade vi till exempel om det amerikanska företaget Carbon Engineering som arbetar med att samla in och omvandla koldioxid till flygbränsle. Ett annat företag, Climeworks, använder liknande teknik, kallad Direct Air Capture, för att omvandla koldioxid till bränsle.

Det som skiljer sig åt i processen med artificiella löv är att den inte kräver elektricitet, vilket de andra metoderna kräver.

Tänk, snart kanske vi har flygplan som drivs av energi från solljus och koldioxid.