Den kinesiska staden Shenzhen har lanserat ett ansiktsigenkänningssystem för tunnelbanan. Med hjälp av ansiktsigenkänning får människor över 60 år, som har registrerat sig i systemet, gratis inträde till tunnelbanan.

Tekniken har utvecklats av tunnelbaneoperatören och internetjätten Tencent och kommer gradvis att vidgas för att ge gratis inträde till andra grupper så som militärveteraner.

Shenzhen har även experimenterat med ansiktsigenkänning som teknik för betalning i tunnelbanan. I de experimenten har pendlare vid teststationen kunnat få sitt ansikte skannat istället för att använda kontanter eller skanna en QR-kod, priset drogs då av från ett registrerat konto.

Liknande teknik används även i andra städer så som Jinan i provinsen Shandong, där cirka 500 pendlare använder ansiktsigenkänning för att betala för biljetter varje dag, enligt kinesiska medierapporter.

I en studie som gjordes av Payment and Clearing Association of China svarade 85% att de kunde tänka sig att använda biometriska system för betalningar. Dock kände 73,8% sig oroliga över läckor av personuppgifter. Hur populärt systemet blir återstår att se.

Du kan läsa artikeln i sin helhet hos South China Morning Post.