För att göra det möjligt för fler människor i Afrika att få tillgång till pålitlig elektricitet ökar produktionen av förnyelsebar energi (till exempel solceller) och startups inom sektorn är redan framgångsrika. Detta har gett en lösning på ytterligare ett problem – den höga arbetslösheten i många av länderna i Afrika.

En rapport från Power for All visar att företag och startups inom förnyelsebar energi nu ger arbetsmöjligheter i lika hög grad som lokala företag inom det traditionella elnätverket. Samma effekt har man även sett i Indien.

Dessutom var offgrid-tech den tredje mest finansierade startup-sektorn i Afrika förra året. Och ytterligare en positiv effekt av detta är så klart att förnyelsebar energi inte ger CO2-utsläpp som har en negativ inverkan på klimat och miljö.