En ny studie av programvaruföretaget Oracle och forskningsföretaget Future Workplace visar att cirka två tredjedelar av medarbetare litar mer på AI än sina chefer. I studien intervjuades 8 370 anställda, chefer och HR-personal i 10 länder från juli till augusti i år.

Kinas förtroende för robotar ligger långt över världsgenomsnittet då 88% av de kinesiska medarbetare har mer förtroende för robotar än sina chefer. I Indien är siffran ännu högre: 89%.

Enligt undersökningen tror respondenterna att AI har en fördel jämfört med människor när det gäller arbetsplanering, att erbjuda objektiv information och problemlösning. Fyra av fem respondenter tror att robotarna kan hantera de flesta saker bättre än en mänsklig chef.

Chefer kommer att förbli relevanta i framtiden om de fokuserar på att vara mänskliga och använda sina mjuka värden samtidigt som de lämnar rutinuppgifterna och det tekniska till robotar.

säger Dan Schawbel, forskningsdirektör på Future Workplace.

Med mjuka värden menas bland annat kreativitet, samarbetsförmåga, anpassningsförmåga, kommunikationsförmåga och konfliktlösning.

Ungefär hälften av alla respondenter svarade att de använde någon form av AI-teknik i sitt dagliga arbete. Förra året var siffran 32%. Till skillnad från den vanliga uppfattningen om att människor skulle vara rädda för robotar på arbetsplatsen, svarade två tredjedelar att de känner sig optimistiska och tacksamma över att ha en robotmedarbetare.

Du kan läsa mer om studien här.