Varumärken som visar mångfald i sin marknadsföring har större framgång både vad gäller allmänhetens uppfattning om varumärket samt på aktiemarknaden. I alla fall om man får tro resultatet av en ny studie som genomförts av Deloitte-ägda Heat.

Syftet med studien var att visa att mångfald i marknadsföring är något som är bra för företag. I studien kollade man på reklam från 50 varumärken. Urvalet gjordes utav de 200 största mediaköparna spritt över åtta olika marknader.

Studien visade bland annat att det framförallt brister i representationen av LGBTQ+-personer samt personer med funktionsvariationer. Mindre än 1 procent av marknadsföringen från de företag som ingick i studien visade en person som identifierar som LGBTQ+. Likaså fann man mindre än 1 procent representation av personer med funktionsvariationer. Vidare såg man att 90 procent av reklamen som studerades inte inkluderade personer med lägre socioekonomisk bakgrund.

Studiens hypotes blev också bekräftad. De varumärken som fick högst betyg i studien (dvs. visade mångfald i sin marknadsföring) hade också en genomsnittlig ökning på 44 procent på aktiemarknaden de senaste två åren. Dessa varumärken hade också 83 procent mer sannolikhet att se en ökning i Brand Index jämfört med de varumärken som fick längre betyg i studien.

Läs mer hos Fast Company