Det kan vara svårt att få överblick av all data som sparas om oss användare genom alla gratistjänster vi älskar att använda. Men en sak är säker: informationen är väldigt detaljerad och den är värd mycket för företagen som äger den.

Arcane Maps är en karttjänst som värdesätter din integritet och inte lagrar dina sökningar eller din platsdata. Tekniken som används är blockchain som bygger på att datan är decentraliserad och inte lagras på en server utan i små utspridda delar. Det finns alltså inget Google eller Facebook bakom som äger och kan tjäna pengar på din information.

Under huven används OpenStreet och Mapbox vilket gör det hela snyggt och smidigt. Men Arcane maps är än så länge i beta-stadie och den har en bit kvar innan den känns lika bra som sin förebild Google Maps. För att kunna spara dina sökningar kan du logga in med Blockstack och det hela är krypterat för att hålla hög säkerhet.

Arcane Maps är en del i Arcane Office som är tänkt som ett gratis alternativ till Office 365 och Google Dokument. Tidigare har sheets, photos, docs och marks släppts i samma serie.