Feber.se skriver om att Göteborgs stad tänker hålla koll på förskolebarnen i alla kommunala förskolor via en app.

Det fungerar så att föräldern använder appen för att fylla i barnets schema. När man hämtar och lämnar barnen kan personalen checka av det i appen. Om man som förälder blir lite sen till hämtningen så kan det också anges med några knapptryck.

Fördelarna är många: det förenklar planeringen av bl a. maten där köket snabbt kan få reda på hur många måltider som ska lagas och om ett barn med en viss allergi ska äta eller inte. Det borde alltså kunna leda till ett minskat matsvinn.

En annan funktion är att man kan ange om någon annan än föräldrarna ska hämta. Nu slipper snart Göteborgarna komma ihåg att skriva lappar om att morfar eller farmor ska hämta utan kan enkelt knappa in det i appen. Vågar man hoppas att det här når fler svenska städer?