Enligt en rapport från Politico har Trump-administrationen samlats för att diskutera ett förbud av kryptering i meddelande-appar så som WhatsApp och iMessage. Skälet som anges är att man vill kunna avlyssna personer som sysslar med droghandel, barnpornografi, människohandel och terrorism. Ett eventuellt förbud skulle dock försämra både integritetsskyddet och säkerheten för alla användare.