Den svenskägda elscooteräktören Voi Technology tar nu sin affärsidé ett steg längre genom att även erbjuda företagsabonnemanget ”Voi for business”. Abonnemanget ska fungera som ett slags busskort för bolagets elscootrar. Den nya tjänsten ger företagen möjlighet att välja mellan att köpa en så kallad ”Unlimited plan” eller betala per resa. Målet med detta är att hitta ett bra erbjudande till de företag som idag är under press att minska sin miljöpåverkan inom alla områden i deras affär. Ett bra steg att bidra till detta är att ersätta många onödiga taxiresor. Dessa har både en miljöpåverkan och är dessutom kostsamma för många företag. Voi hänvisar också till intressant forskning som säger att majoriteten av alla taxiresor ligger på under 5 kilometer. Tjänsten kommer finnas tillgänglig i alla nordiska städer.

 

Läs mer här