Microsoft har utvecklat en ny AI-handledare till PowerPoint som bland annat ska hjälpa dig att tänka och prata mer inkluderande i din presentation.

AI-handledaren i PowerPoint är egentligen inte ny, den har funnits där sedan 2015 och gett användare tips på hur de kan få sin presentation att se mer visuellt tilltalande ut. Verktyget har till exempel gett användare möjlighet att välja AI-genererade slides. Det hela har varit tänkt att göra dig till ett PPT-proffs utan någon större insats från din sida.

Nu tar Microsoft det hela ett steg längre och utvecklar ett nytt verktyg som ska ge dig tips på hur du pratar när du presenterar också. Det nya verktyget kallas Presenter Coach och ger dig möjlighet att öva på din presentation muntligt vid din dator, som om du presenterade för en publik. AI:et lyssnar och dyker upp som en liten svart ruta i hörnet på din presentation med förslag under tiden du presenterar.

Derek Johnson, som är PowerPoint designer principal program manager, demonstrerade nyligen verktyget för media. Vid ett tillfälle läste han från sin slide, då dök rutan med förslag upp: ”Pay attention to originality. Avoid reading the slides.” (Var uppmärksam på originalitet. Undvik att läsa slides:en.). Senare använder Johnson uttrycket ”best man for the job” (bäste mannen för jobbet), till vilket AI:et reagerade med förslaget: ”Best man for the job might be culturally sensitive in some cases” ([uttrycket] kan i vissa fall vara kulturellt känsligt).

Förhoppningsvis kan det här minska antalet sexistiska och icke-inkluderande uttryck som sker (medvetet eller omedvetet) under en presentation.