På uppdrag av Fastighetsbyrån har Sifo genomfört en undersökning av svenskarnas attityd till smarta hem. Undersökningen visade, något förvånande, att 34 procent av de tillfrågade vill se färre uppkopplade produkter i sina hem än vad man redan har, och 32 procent vill inte ha några uppkopplade produkter i hemmet öht.

De uppkopplade produkter vi är mest intresserade av är belysning, larm och musikutrustning. Läs mer hos våra vänner på Feber!