Vid University of California i San Diego har några forskare tagit fram ett litet plåster som kan mäta blodtryck. Väldigt förenklat fungerar det så att ultraljudsvågor som reflekterar användarens vävnad och blod skapar data som sedan skickas tillbaka till en sensor.

Förutom att mäta blodtryck så är tanken att plåstret i framtiden ska kunna övervaka andra organ som t ex lungor, lever eller hjärnan. Läsa mer kan du göra på MIT techology review.