Ansiktsigenkänning ska testas skarpt i en svensk butik inom kort. Det uppger det svenska bolaget Indivd, som utvecklat en patenterad teknik.

Hotet om butiksdöden har fått svenska butikskedjor och gallerior att desperat leta efter sätt att locka kunderna tillbaka.
En teknik som pratats mycket om den senaste tiden och som ska hjälpa butikerna att få bättre koll på sina kunder är ansiktsigenkänning.

Indivd lämnade i september förra året in en ansökan till Patent- och registreringsverket för att skydda företagets nya teknik som gör det möjligt att anonymt följa och identifiera människors beteenden över tid och plats utan att spara persondata. Tekniken är baserad på ansiktsigenkänning via befintliga kameror som redan finns uppsatta i en stor del av landets butiker.
Tekniken ska bl.a. kunna se om kunderna är män eller kvinnor, ungefär hur gamla de är och om de är återkommande besökare. Man ska också kunna se hur kunderna rör sig i butikerna, om de handlar och var köer bildas.
Datainspektionen har vid flera tillfällen gått ut och sagt att de generellt sett är tveksamma till tekniken och att den kan bryta mot GDPR.

Just nu pågår ett arbete inom EU kring hur man ska tolka reglerna kring det här och än så länge finns ingen praxis. Om man upprepat bevakar någon så måste man se till att man ha lov från var och en som går in i butiken, att man har ett giltigt samtycke helt enkelt

säger Jennie Bård jurist på Datainspektionen.

Grundaren Fredrik Hammargården känner sig ändå trygg med deras egen anonymiserade teknik, som nu alltså kommer att börja testas skarpt i butik inom två månader. Vilken butik som kommer att testa tekniken vill han däremot inte gå ut med. ”Nu har vi gått igenom vår teknik med jurister och kommit till slutsatsen att vi följer lagen och att det vi samlar in inte kan anses vara personuppgifter. Vi förstår komplexiteten kring personuppgifter och har därför ägnat nio månader åt att säkra tekniken juridiskt med hjälp av extern expertkonsult inom GDPR och informationssäkerhet.”

Idag finns det 245 miljoner kameror uppsatta runt om i världen. Den anonymiserade tekniken behöver inte nödvändigtvis bara användas i en sluten miljö utan skulle kunna användas i en stadskärna eller i ett helt land.`