Igår lanserade Google nya lektioner till sin satsning Be Internet Awesome som ska hjälpa barn bli smarta och kunniga konsumenter av internet.

Bland de nya lektionerna finns sex stycken som är utformade för lärare att använda i klassrumsundervisningen. Dessa lektioner syftar specifikt till att lära barn upptäcka om en webbplats är fejk, förstå hur bilder och video kan redigeras för att dölja en viktig kontext, samt hur text kan förändra innebörden av olika typer av media.

Undervisning i Be Internet Awesome ges redan i samtliga 50 stater i USA och finns tillgängligt på nio olika språk. De senaste tillskotten skapades utifrån lärares uttryckta behov av underlag för att lära barn om vilseledande information på internet.

Lektionerna är utformade för att hjälpa barn navigera olika situationer på internet. Lärarna har diskussionsunderlag och frågor till stöd för aktiviteter som ska hjälpa eleverna fundera på hur de hade agerat i verkliga situationer.

Allt material finns tillgängligt online via webbplatsen för Be Internet Awesome. Materialet finns också i pappersform för de elever och klassrum som inte har datorer.