Adobe är kända för sina verktyg som låter dig manipulera och redigera bilder och fotografier. Ett av deras kanske mest kända program – Photoshop – är till och med det ord många använder för att beskriva just manipulerade bilder. Kanske har du själv någon gång sagt något i stil med ”Det där är nog Photoshoppat”.

Adobes verktyg är fantastiska på många sätt, men de är också ett hjälpmedel i att sprida falska nyheter. Manipulerade bilder och videos som sprids i bland annat sociala media i kombination med falska nyheter är något som alltfler blir varse om. Falska nyheter är också något som även Adobe säger sig känna en oro över och något de vill ändra på.

I ett blogginlägg säger Adobe att de är stolta över den effekt som Photoshop och andra Adobe-verktyg har haft i världen men att de inser den etiska innebörden som teknologin har. Falskt innehåll är ett allvarligt och alltmer angeläget problem.

Därför har de ingått i ett samarbete med forskare på UC Berkeley för att utveckla AI som kan upptäcka när fotografier på ansikten har manipulerats. Än så länge är verktyget bara en prototyp och Adobe säger att de inte har några planer i dagsläget på att göra verktyget till en kommersiell produkt.

Verktyget de skapat har visat sig vara mycket effektivt. När de har bett mänskliga frivilliga deltagare att jämföra och peka ut vilket fotografi som har manipulerats kunde människorna svara rätt i 53 procent av fallen, medan verktygets algoritm svarade rätt i 99 procent av fallen. Verktyget kan till och med föreslå hur fotografiet kan återställas till sitt original, även om resultatet i dagsläget är varierande.