Forskare vid University of Illinois har fått bidrag från NASA för att utveckla elflygplan som drivs med bränsle av kryogent kondenserad väte. Alltså väte i låg temperatur och i vätskeform. Bidraget ligger på 6 miljoner dollar (cirka 57 miljoner kronor).

Väte har börjat användas i allt högre utsträckning som ett grönare bränsle. I Danmark har företaget Ørsted nyligen gått ut med planer på att omvandla vindkraft till väte som kan användas som bränsle i t.ex. bilar istället för fossila bränslen. Och i Tyskland har tågföretaget Alstom nyligen lanserat de första väte-drivna tågen.

Även om bränsle av väte börjar bli mer kostnadseffektivt så är det än så länge för tungt för att kunna användas som bränsle i ett jetflygplan. Lösningen på det problemet är förhoppningsvis kryogent kondenserad väte. Genom att kyla ned väte skulle man kunna skapa bränsleceller som är tillräckligt täta och kompakta att de skulle kunna driva ett flygplan. Det är just den här tekniken som forskarna ska försöka ta fram med hjälp av bidraget från NASA.