Inför årsdagen av GDPR på lördag har Datainspektionen släppt sin första nationella integritetsrapport. Rapporten tar dels upp hur företag och myndigheter har jobbat med införandet av den nya lagen, men också kunskapen om lagen hos privatpersoner, dvs de vars personuppgifter ska skyddas.

Några slutsatser i rapporten är att så många som 75% av svenskarna är oroliga för hur deras personuppgifter används, och det som oroar mest är sociala medier och appar. Hälften avstår ofta eller ibland från att använda en digital tjänst för att man inte vet hur personuppgifterna kommer att användas. De allra flesta, 80%, känner till vilka rättigheter lagen ger dem och en sjättedel, dvs runt 17%, har på något sätt utnyttjat dessa rättigheter.

Företagen och myndigheterna å sin sida tycker att arbetet med GDPR gått bra – det säger 75% av de tillfrågade. Bara hälften av samtliga företag och myndigheter anser sig däremot ha ett kontinuerligt och systematiskt arbete med dataskydd. Bäst verkar det ha gått för bank- och finansbranschen it- och telekombranschen. Kämpigast har det varit för kommuner och landsting.

Företag och myndigheter som behöver hjälp med sitt GDPR-arbete rekommenderas att ta kontakt med sin lokala digitalbyrå*.

* OBS: Rekommendationen kommer från din lokala digitalbyrå.