Har du någonsin blivit tillagd i en gruppkonversation i WhatsApp så vet du hur snabbt det kan bli riktigt irriterande. I många meddelandetjänsten har du möjlighet att dra dig ur gruppchatten, men i WhatsApp har du hittills kunnat läggas till av någon vare sig du vill det eller inte.

Så kommer äntligen en ny inställning i WhatsApp som tillåter dig att välja vem eller vilka som har tillåtelse att lägga till dig i gruppkonversationer. Är du så less på gruppkonversationer att du aldrig någonsin vill läggas till i en gruppkonversation igen så finns möjlighet att förhindra det helt och hållet.

Så här gör du:

  1. Öppna WhatApp i din telefon
  2. Gå till Inställningar > Kontoinformation > Integritet
  3. Tryck på Grupper och välj det alternativ som passar dig bäst. Här kan du alltså välja vem som får lägga till dig, om ingen får lägga till dig, om enbart dina kontakter får lägga till dig eller om vem som helst får lägga till dig.

Än så länge ser vi inte den nya inställningen i våra telefoner, men vi hoppas att det kommer med nästa uppdatering.