För oss här i Sverige och i många andra länder tar vi ofta sjukhus och vården för givna, de är vanligtvis fyllda med alla möjliga maskiner och utrustning. Men på många andra ställen i världen kan tillgången till sådan utrustning vara näst intill omöjlig.

Nu har dock läkare i Uganda börjat använda sina smartphones som ultraljudsscanner. Med hjälp av en liten ultraljudsenhet, kallad Butterfly iQ är det nu möjligt för läkarna att utföra tester på dem som bor i små byar på landsbygden som annars inte skulle kunna få tillgång till denna utrustning. Ultraljudsbilderna skickas sedan tillbaka till en specialist i Toronto, Kanada som kan hjälpa till att kontrollera diagnosen.

Butterfly iQs grundare, Jonathan Rothberg säger att ”detta var min största motivation för att utveckla produkten. Två tredjedelar av världens befolkning har ingen tillgång alls till ultraljudsscanning.”

Läs mer