Det är 2019, men än har vi inget preventivmedel som fungerar på både kvinnor och män. Det hoppas starup:en Your Choice Therapeutics få ändring på. De ska ha uppfunnit ett medicinskt preventivmedel som har effekt på både män och kvinnor. Därmed skulle vi alltså kunna se ett slut på att ansvaret för att ta preventivmedel hamnar hos kvinnorna.

Idag är kondom i stort sett det enda möjliga preventivmedlet för män. Andra alternativ – som t.ex. p-piller för män – har aldrig blivit en succé på marknaden på grund av de bieffekter de visat sig ha. Att p-piller för kvinnor har en rad otrevliga bieffekter har dock inte stoppat dem från att rekommenderas som preventivmedel för kvinnor.

Hur som helst. Preventivmedlet från Your Choice Therapeutics innehåller inte de hormoner som ger bieffekter som många kvinnor upplever av existerande p-piller. Och preventivmedlet skulle inte förhindra att män producerar sperma, däremot stoppar det sperman från att nå ett ägg genom att inaktivera spermans propeller-svans.

Däremot kommer inte medicinen att nå marknaden på ännu ett bra tag. Den kliniska prövning som måste utföras för att få preventivmedlet godkänt tar lång tid. Målet sägs vara att få preventivmedlet på marknaden om ungefär 20 år.