Det finns fyra gånger så många artiklar om män än om kvinnor på Wikipedia. På Internationella kvinnodagen ska KTH i samarbete med UD och Wikimedia hålla skrivarstugor för att öka jämställdheten på Internet.

#WikiGap är ett event där människor runt om i världen samlas för att lägga in mer innehåll på Wikipedia om kvinnliga experter och förebilder inom olika områden. WikiGap har arrangerats i nästan 60 länder, från Sverige till Vietnam, Egypten och Colombia, och har hittills resulterat i mer än 13 000 artiklar på 30 olika språk.

Läs mer om eventet och anmäl dig här.