I morgon är det internationella kvinnodagen, och dessutom 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. Men hur ser det egentligen ut med jämställdheten i Sverige? Vissa kanske tror att jämställdhet inte är ett problem i vårt land, att vi faktiskt är jämställda, speciellt i jämförelse med andra länder. Men fullt jämställda är vi så klart inte. Statistiken från SCB visar fortfarande att det skiljer sig åt mellan kvinnor och män i både utbildningsnivå, lön och pension. Där kvinnor har högre utbildningsnivå än män, men lägre lön och pension.

”Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Statistiken visar också att kvinnor oroar sig mer, upplever sin hälsa som sämre samt redan i skolan är mer stressade än män.”

Ur publikationen ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018” från SCB

Hur ser det ut på Bazooka då? Vi har ställt tre snabba frågor till Bazookas VD Petra Blixman om hur hon ser på frågan om jämställdhet och hur vi arbetar med det på Bazooka.

Hej Petra! Här på Bazooka är vi ju en härlig blandning av utvecklare, designers och projektledare. Hur ser fördelningen ut av kvinnor och män på vår byrå?

Vi behöver definitivt bli fler kvinnor och ickebinära, enligt vår senaste lönekartläggning har vi ca dubbelt så många manliga anställda som kvinnliga. Något som vi har brist på är seniora backend-utvecklare som inte är män, så hör av dig till mig om du känner dig träffad! På ledningsnivå är det dock mer jämnt fördelat vilket känns bra.

Har vi några rutiner på Bazooka för att rannsaka oss själva och ta tempen på vår jämställdhet?

Det viktigaste tror jag är att ha en kultur där man känner att det är fritt fram att ha åsikter om hur vi jobbar med jämställdhetsfrågor. Jag får ofta tips och råd om hur vi kan bli bättre, bland annat hur vi framställer oss själva på vår egen sajt, vilka bilder vi väljer, hur vi utformar och formulerar oss i rekryteringsannonser etc. Insikter som vi också applicerar i våra kundprojekt. Varje år gör vi en genomlysning av vårt eget arbete, utvärderar hur vi ligger till enligt våra mål och sätter upp nya målsättningar. Vi har också bestämt att vi ska ha en diversity game-workshop i vår för att syna våra egna fördomar.

Och hierarkin då? Får du som VD på Bazooka bestämma allt?

I wish! Nej, men det traditionella peka med hela handen uppifrån och ner-tänket känns rätt förlegat och inte så effektivt. Jag tar in åsikter från alla smarta människor här på byrån och lyssnar på vad de tycker i olika frågor. Men om det inte råder total konsensus är det ju såklart mitt ansvar att ta det slutgiltiga beslutet och konsekvenserna av det. För att öka inflytande och intresset för ledningsfrågor har vi sedan 2017 en öppen roterande plats i ledningen där alla på Bazooka sitter en månad enligt ett rullande schema.