Enligt en rapport från Financial Times kommer Ikea att börja pilottesta ett nytt koncept med uthyrning av stolar, bord och eventuellt även hela kök till företag i Schweiz. Initiativet är ett första försök till att skapa prenumerationer av möbler.

Till en början är prenumerationslösningen liknande leasing av exempelvis bilar. Företag kan välja att hyra möbler under en bestämd period för att sedan lämna tillbaka dem och eventuellt hyra något annat. Ikea tar hand om de återlämnade möblerna och säljer dem vidare.

Prenumerationstjänster blir allt vanligare och ses som en potentiell lösning för företag att fortsätta tjäna pengar i en värld där människor i allt högre utsträckning inte vill köpa eller äga för mycket saker. Ikea däremot menar att deras prenumerationskoncept snarare handlar om cirkulär ekonomi (möjligheten för produkter att återvinnas eller återanvändas) än en strategi för att öka företagets inkomst.

Läs mer hos Fast Company