Den Kinesiska hälsovården har ett problem: det finns inte läkare nog för att ta hand om den stora befolkningen. 2015 hade Kina 1,8 läkare per 1000 invånare, att jämföra med OECD-snittet på 3,4. En av läkarnas arbetsuppgifter är att tolka röntgenbilder, något som kan vara svårt, tidskrävande och stressande och i värsta fall leda till feldiagnostisering. Den uppgiften är dock som klippt och skuren för en tränad AI. Det är därför inte förvånande att flera aktörer intresserar sig för den kinesiska marknaden som väntas omsätta 8 miljarder kronor år 2020.

Läs mer på Techcrunch om hur AI kan påverka hälsovården och även om San Diego-baserade startupen 12 Sigma som är ett av företagen som fokuserar  på den kinesiska marknaden.