Twitter lägger just nu fokus på att bygga funktionalitet som uppmuntrar användare till att starta konversationer i plattformen. Förra året introducerades bland annat en ny funktion för att visa när användare är online. Tanken är att det sannolikt är enklare att starta en konversation med någon på Twitter om de är online vid tillfället du skriver till dem.

Ytterligare en funktionalitet (som inte verkar ha implementerats helt ännu) är möjligheten att ange en status som visas under ditt användarnamn, liknande den funktionalitet som finns i exempelvis Slack.

Den senaste uppdateringen är vad de kallar för ”ice breakers”. En Tweet med ett lite eget utseende tänkt att markera att avsändaren söker svar på en specifik fråga eller vill starta en konversation kring ett ämne.

Exempel på hur en sådan Tweet skulle kunna se ut ser du nedan.