Den vetenskapliga tidskriften Nordicom review publicerade nyligen en studie med ett oroväckande resultat. 483 svenska gymnasieungdomar i åldrarna 16-19 år fick i uppgift att skilja riktiga nyheter från reklam och falska nyhetstexter. Trots att en majoritet av ungdomarna bedömde sin egen förmåga som god, kunde nästan 80% av dem inte upptäcka det avvikande innehållet. Det var också svårt för eleverna att se vilka texter som var kraftigt vinklade och vilka foton som blivit manipulerade.

Elever som går på det estetiska programmet lyckades bättre än övriga med uppgiften och studien lyfter just upp behovet av utbildning som en viktig del i att lära sig att tänka källkritiskt. Mycket pekar även på att nyhetsförmedlarna behöver förtydliga vad som är annonser och vad som är redaktionellt innehåll. Kanske behövs något mer markant än annons-texterna som idag finns på många webbplatser runt sponsrat innehåll?

Läs studien i sin helhet här