Christopher ”Chris” Wylie blev känd som en av vår tids stora visselblåsare i den s.k. Cambridge Analytica-skandalen då han avslöjade att Facebook läckt användaruppgifter från över 87 miljoner Facebookkonton.

Sedan avslöjandet har Wylie inte fått någon ny anställning, däremot har han rest till flera länder för att delta i paneler och utfrågningar. Först nu får han sin första anställning sedan avslöjandet. Det är H&M som anställer Wylie som konsult med uppgift att agera forskningschef för att förutspå hur klädjättens varor kommer att sälja.

H&M har haft problem med ett överskott av varor som inte har sålt, närmare en femtedel av företagets varulager slutade som överskott förra året. Wylies anställning är alltså en av flera satsningar företaget gör för att motverka att de producerar mer än de kan sälja.