Vid det här laget borde vi kanske inte bli förvånade över vilka medel Facebook tar till för att övervaka och samla in data om oss. Nu avslöjas det att Facebook använt sig av tjänster som Applause, BetaBound och uTest för att värva personer till en ”studie om sociala medier”.

Studien handlade i själva verket om en nästintill total övervakning och insyn i deltagarnas telefoner – bland annat vilka appar personer har installerat på sin telefon, när och hur hen använder dem, data om vilka aktiviteter och innehåll som finns i dessa appar samt hur och vilka personer som interagerar med användaren och hens innehåll i dessa appar. Detta inkluderar privata meddelanden, chat-meddelanden, sökningar på internet, mail och internetaktivitet.

Deltagare lockades med att de får betalt, 20 dollar per dag, om de väljer att ingå i studien. Via Snapchat och Instagram annonserade uTest, Applause och BetaBound att de sökte personer i åldern 13 till 35 år. Vem som står bakom studien och vem som i slutändan fick tillgång till deltagarnas privata information angavs dock inte.

Appen, som i själva verket kom från Facebook, är anknuten till Onavo vilket är en VPN-app som Facebook stängde ned i augusti förra året efter att Apple varnat dem om att appen bröt mot deras policy om datainsamling. Den nya appen som användes i denna studie har visat sig bygga på appen från Onavo. Will Strafach från Guardian Mobile Firewall upptäckte att appens kod innehåller samma funktionsnamn som användes i den tidigare Onavo-appen.

Med andra ord har Facebook fortsatt med olovlig datainsamling, trots varningar, genom en enkel ompaketering och rekrytering via tredjepart som möjliggjort för dem att hålla sig dolda i sammanhanget.

Läs mer hos Mashable