Lorne Farovitch studerar translationell biomedicinsk vetenskap vid University of Rochester i USA.

Eh, translationell biomedisinsk vetenskap? Och vad är det? Jo, så här: Farovitch arbetar med att utveckla och förändra hur vi talar om naturvetenskapliga ämnen och dess komplicerade termer (och ofta långa ord) med teckenspråk. Eftersom det inte finns tecken för ord som DNA och mitokondrier måste dessa bokstaveras i teckenspråk. Farovitch är själv döv och har American Sign Language eller ASL som modersmål.

Den omständliga processen att bokstavera flera naturvetenskapliga ord effektiviseras alltså nu genom att nya tecken tas fram för ord inom naturvetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik.

Heja Farovitch!