En ny studie visar att begränsad användning av sociala medier gör dig både mindre deprimerad och mindre ensam.

Studien utfördes av ett gäng forskare vid University of Pennsylvania och omfattade 143 deltagare. Vid studiens start fick samtliga deltagare fylla i en enkät för att bedöma deras mående. Därefter delades de upp i kontrollgrupper, där den ena gruppen fick fortsätta använda sociala medier som de brukar medan den andra gruppen begränsades till att tillbringa 10 minuter per plattform och dag på Facebook, Snapchat och Instagram.

Studien pågick i tre veckor och därefter gjordes ytterligare undersökningar på deltagarna för att bedöma deras nivå av FOMO (fear of missing out), ångest, depression och ensamhet.

Resultatet av studien visar en stark koppling mellan en begränsad användning av sociala medier och ökat välmående, i synnerhet när det gäller ensamhet och depression.

Det kan tyckas föga förvånande att mindre scrollande i telefonen skulle göra oss gladare. Men att mindre sociala medier gör oss mindre ensamma är intressant med tanke på att sociala medier har som syfte att göra det motsatta – förena oss och få oss att känna oss mindre ensamma.

Läs hela studien här