Dr. Rodney Weber, professor vid Georgia Tech, har övervakat en studie av de partiklar som släpps ut från 3D-skrivare. Studien publicerades i Aerosol Science and Technology och är en del av en större samling forskning som utförts under fyra års tid.

Studiens syfte är att ta fram ett standard för hur vi mäter partiklar som släpps ut av 3D-skrivare, för att eventuellt kunna visa på hälsofördelar med 3D-skrivare i jämförelse med andra typer av skrivare.

Flera studier har däremot visat att den process som sker när plast smälts ned i 3D-skrivaren leder till att mikroskopiska partiklar släpps ut i luften. Även modeller av 3D-skrivare som har fläktar och filter släpper ut dessa partiklar. Dessa mikropartiklar kan vara giftiga och fästa sig i lungorna på personer som befinner sig i förhållande till 3D-skrivare, exempelvis i ett klassrum eller på ett kontor.

Dr. Weber menar dock att vi inte ska bli alltför oroliga över detta då vi ständigt exponeras för olika typer av giftiga utsläpp, som till exempel från dieselbilar. Dr. Weber säger att så länge skrivaren befinner sig i ett rum med god ventilation bör man inte behöva oroa sig alltför mycket.