Liknande Apples Screen Time och Googles Digital Wellbeing kommer nu en ny funktion till Instagram som visar dig hur mycket tid du tillbringar i appen varje dag.

Under den nya fliken ”Your Activity” kan du se hur många minuter du scrollat i Instagram varje dag den senaste veckan. Du kan också sätta begränsningar för hur mycket tid du vill tillbringa i appen per dag. När tiden är ute visas en pop up i appen som meddelar dig att din avsatta tid för dagen använts upp. Via dialogrutan kan du klicka OK och stänga appen, alternativt välja att redigera din tidsbegränsning.

Den nya funktionen kommer till följd av att Instagram förra året bedömdes som den mest destruktiva sociala media-kanalen för unga personers mentala hälsa och välmående. Detta utifrån en rapport från Royal Society of Public Health och Young Health Movement.

En enkel notis om hur mycket tid du tillbringat på Instagram är kanske inte tillräckligt för att få dig att ägna mindre tid i appen. En hel del viljestyrka måste sannolikt också till för att du ska stänga Instagram när din tid är ute.