Instagram meddelade idag att det rullar ut en ny funktion som gör appen lättare att använda för personer med nedsatt syn. Uppdateringen innebär att skärmläsare kommer att beskriva fotot, antingen automatiskt med hjälp av AI eller genom att läsa beskrivningar som läggs till av användarna.

Dessa beskrivningar, som kallas ”alt text”, används ofta på nätet och byggs nu in i Instagram. Användare kommer att kunna ange egna fotobeskrivningar så att personer som använder skärmläsare kan höra de läsas högt när man bläddrar i sitt flöde eller besöker en profil.

Såhär kommer det att se ut när man fyller i alt-texten:

Om det inte finns någon beskrivning, identifierar Instagram automatiskt det som finns i ett foto med hjälp av AI och läser sedan upp denna beskrivning när man scrollar. Alt-text-beskrivningarna är inte synliga, och användarna måste gå in i en bilds ”avancerade inställningar” för att inkludera en.

Det är första gången Instagram använder sig av AI-tekniken men däremot har Facebook använt sig av tekniken för att beskriva bilder för personer med nedsatt syn i flera år. Videon nedan ger en ganska bra känsla för hur det har varit för personer med blindhet och andra synförluster att använda appen fram tills nu. De nya funktionerna kommer definitivt att göra det enklare och mer användbart.

Läs mer här