Idag sker #GoogleWalkout, där fler än 1 500 Googleanställda (främst kvinnor) lämnar Googlekontoret i protest mot företagets hantering av sexuella trakasserier. Sortin sker kl.11.10 lokal tid på företagets globala kontor.

Protesten beror till stor del på hur företaget hanterat anklagelser mot Andy Rubin (medgrundaren till Android) gällande sexuella trakasserier. Google ska ha bett Andy Rubin avgå efter anklagelserna och gett honom ett avgångsvederlag på 90 miljoner dollar, något Google inte var förpliktigad att ge Rubin.

Anordnarna av #GoogleWalkout har fem konkreta förändringar de vill se i Googles företagspolicy:

  1. Ett slut på förlikning i trakasseri- och diskrimineringsfall.
  2. Ett engagemang i att motverka ojämställd lön och karrärsmöjligheter.
  3. En offentlig rapport gällande transparens kring sexuella trakasserier.
  4. En tydlig, enhetlig och globalt inkluderande process för säker och anonym anmälan gällande sexuella trakasserier.
  5. Befordra Googles Chief Diversity Officer (Mångfaldschef) att svara direkt till företagets VD och ge rekommendationer direkt till styrelsen. Utöver detta, tillsätta en anställd som får representera i styrelsen.