Google har tagit patent på ett par motoriserade skor med dels hjul som kan rulla framåt och bakåt men som även kan röra sig i olika riktningar. Skorna ska göra det möjligt för användaren att till exempel gå utan att behöva förflytta sig i rummet. På så vis blir ett rums fysiska begränsningar inte längre ett problem i ett VR-spel eller annan upplevelse i den virtuella världen. Som alltid när det gäller patent på olika lösningar så är det inte säkert att det här kommer att resultera i en produkt, men man kan ju alltid hoppas! På uploadvr.com kan du läsa mer.