Ett kreativt kollektiv med 30 skribenter, konstnärer och utvecklare utgör Botnik. Medlemmarna i kollektivet är utspridda över hela världen och kommunicerar med varandra via Slack och epost. Utöver det finns också ett community på över 200 personer.

Botnik använder maskiner för att skapa nya typer av mänsklig kreativitet. Genom att exempelvis mata in en viss stil av text och sedan låta maskinen skriva om ett känt verk – t.ex. Harry Potter – skapas ett nytt verk genom människa-dator kollaboration.

Hittills har kollektivet skapat en rad olika berättelser, recensioner, Tinder-biografier, manuscript och mycket mer. Ett projekt startar oftast med att någon i kollektivet har en viss text eller stil de vill experimentera med. Idén presenteras för de övriga medlemmarna via Slack. Kollektivet ställer flera frågor om hur språket ska användas och formas, för att kunna bygga de språkverktyg som ska användas för att skapa projektet. Botnik har exempelvis skapat en ”predictive keyboard”-app som föreslår ord baserat på en viss språkstil.

Kolla in Botnik studios för att se några av de berättelser och verk de skapat.