Neurala nätverk, eller så ofta kallad artificiell intelligens, är bra på att lära sig mappa en datamängd till en annan. Så varför inte mappa dina olärda och okultiverade slag på slumpmässiga knappar till de tangenttryckningar en pianovirtuos utför när hen improviserar?

Magenta, Googles satsning på kreativa AI-användningar har gjort just detta och resultatet är minst sagt underhållande:

Det bästa? Du kan själv prova i din webbläsare

Läs mer om tekniken hos Magenta