Sedan en tid tillbaka i USA och Brasilien har annonsinlägg på Facebook med politisk inriktning haft en märkning om vem som betalat för inlägget. Nu implementeras liknande funktionalitet även i England.

I samband med att Facebook uppdaterar sina annonsverktyg i England kommer användare nu att kunna se information om vem som har betalat för annonser med politisk inriktning. Annonsinlägget får en “Paid for by:”-märkning med information om den organisation och person som betalat för inlägget. Den som vill publicera ett annonsinlägg med politiskt inslag måste bekräfta sin identitet och geografisk plats innan annonsen kan publiceras.

Utöver den ökade transparensen om vem som betalat för inläggen kommer Facebook även att spara samtliga politiskt inriktade annonsinlägg i en databas i upp till sju år.

I USA har motsvarade databas över politiska annonsinlägg i landet samlat mer än en miljon politiska annonser sedan lanseringen i maj 2018, detta enligt BBC.

Läs mer här i en pressrelease från Facebook