En ny undersökning visar att närmare hälften av alla amerikanska ungdomar har raderat Facebook-appen från sin telefon det senaste året.

Pew Research Centre utförde en enkätundersökning på 3 400 Facebookanvändare i USA under maj och juni i år. Den visar att 44 procent av de som svarade i åldern 18 till 29 år har raderat Facebook-appen från sin telefon det senaste året, vissa av dessa har tagit en paus från appen och temporärt raderat den från sin telefon.

Av samtliga svarande är det 26 procent som anger att de raderat appen, medan 42 procent anger att de tagit en paus från appen i flera veckor eller en längre period.

Det senaste årets Facebookskandaler har satt sina tydliga spår både bland användarna och på börsen.

Men, än är det inte kört för Facebook. Undersökningen rörde inte frågor om Facebooks andra appar – Instagram, WhatsApp eller Messenger, vilka fortfarande visar ha potential att ge fortsatt avkastning för Facebook.