I ett långt, avslöjande reportage från Bloomberg förra veckan beskrevs det hur Kina via olika moderkortstillverkare lyckats installera chip i moderkort som levererats till flera amerikanska företag, däribland Apple och Amazon. Chippen ska ha gjort det möjligt för utomstående att övervaka och avlyssna de drabbade servrarna, som ska ha använts i företagens molntjänster där miljoner företag och privatpersoner har sitt data.

Både Apple och Amazon har förnekat att något sånt skulle ha inträffat, vilket har lett till viss förvirring och delade åsikter. Å ena sidan säger sig Bloomberg ha jobbat med reportaget i ett år, och man hänvisar till 100 olika intervjuer och 17 fristående (men anonyma) källor. Å andra sidan finns det lagar och regler kring hur företag får uttrycka sig som gör att många väljer att tro på Apple och Amazon, baserat på deras starka förnekanden.

Vilka man än väljer att tro på kan det ändå vara värt att påminna sig om att ”molnet” ju bara är någon annans dator, och att man ska vara försiktig med vad man lagrar på ställen som man inte har kontroll över. Vare sig de är hackade eller inte.

Läs mer här