Stockholms Stads miljöförvaltning har beslutat att förbjuda appen Tiptapp, som bland annat har en tjänst där användare kan få sitt hushållsavfall, t.ex. grovsopor, bortforslade mot en avgift. Anledningen är att det enligt lagen bara är kommunen som får ta hand om hushållsavfall.

”Vi ser att tjänsten är populär och att det finns ett behov. Men vår roll är att utöva tillsyn över att miljöbalken efterlevs. Avfallslagstiftningen har inte tagit höjd för de nya tjänsterna”, säger miljöförvaltningen till DN. Staden menar också att tjänsten kan ”underlätta för en irreguljär arbetsmarknad där tungt arbete utförs mot låg ersättning och utan försäkringsskydd” och därmed ”konkurrera ut bolag som i dag har avtal med staden”.

Tipptapp själva säger: ”Omedelbart är vårt intryck att de stora förlorarna är stockholmarna. Nu behöver vi noggrant utvärdera situationen innan vi bestämmer hur vi går vidare.”

Något datum för när förbudet ska börja gälla har Stockholms Stad inte satt. Tiptapps övriga tjänster, som t.ex. ”Bortskänkes”, kommer fortfarande vara lagliga.