Missledande nyheter blir alltmer svåra att upptäcka och sprids i sådan grad att det blir nästintill omöjligt att utkristallisera vad som är sant eller falskt.

Forskare vänder sig därför till artificiell intelligens för att försöka hitta en lösning på problemet. Ett team av forskare vid Massachusetts Institute of Technologys Computer Science and Artificial Intelligence Lab (CSAIL) har, tillsammans med Qatar Computing Research Institute, hittat vad de tror är en lösning på ”fake news”-problemet. De har utvecklat ett AI som kan avgöra om en källa till en nyhet är riktig eller politiskt partisk.

Forskarna har skapat en bas av fler än 1 000 nyhetskällor som de annoterat har ”fakticitet” eller ”partiskhet” i sin nyhetsrapportering. Vidare analyserar AI:et en rad olika faktorer utöver källan så som uppbyggnaden av URL:en och webbtrafiken till källan, för att fastställa nyhetens trovärdighet.

Läs mer om AI:et här