I dagarna lanserade Snapchat två nya ”hipstermodeller” av Spectacles, Nico och Veronica. För att locka till sig en mer modemedveten men även äldre publik denna gång gjorde man två olika glasögon med polariserat glas och med ett mer traditionellt utseende än den tidigare modellen, Original. Hittills har de nya modellerna kunnat påvisa en ökning av antalet fångade Snaps med upp till 40 procent.

Snapchat står dock fortfarande inför den ständiga utmaningen att få sina användare att posta det dom fångat genom sina Spectacles. En idé arbetas nu fram där man vill skapa en mer automatiserad funktion som ska underlätta för Spectacles-ägarna att dela sina poster så snabbt och enkelt som möjligt.

Läs mer