Myndigheten för digital förvaltning, eller Digg, slår idag upp portarna.  Uppdraget är att agera samordnande och stötta ”den förvaltningsgemensamma digitaliseringen”, men också att driva på och snabba upp den digitala utvecklingen inom offentlig sektor.

I höst väntar ett inledande arbete med att knyta kontakter och lägga ramar för vidare samarbete med de 700 myndigheter, kommuner och landsting som Digg ska samverka med.

Myndigheten kommer dessutom ha ett övergripande ansvar kring frågor som rör e-legitimation, e-faktura och digitala brevlådor.

Läs mer hos Computer Sweden