Om du har ett Instagramkonto och får ditt konto temporärt avstängt beror det sannolikt på att du inte följt plattformens regler för användande. Här följer en liten guide över vad det är som kan påverka att du får ditt konto avstängt, och vad du kan göra för att återställa ditt konto om det sker.

4 anledningar till att du blivit avstängd från Instagram

 1. Du har massföljt och -avföljt personer på Instagram
  Att följa och avfölja personer på Instagram är en populär metod för att försöka öka sitt följarantal. Men, gör du det för mycket riskerar du att ditt konto börjar likna ett typiskt bot-konto. Instagram är snabb att stänga av konton de misstänker drivs av bot:ar.
 2. Du gillar och ogillar många inlägg på kort tid
  Av samma anledning som ovan ska du vara försiktig med att gilla för många foton på kort tid. Börjar du gilla runt 100 bilder per minut finns det risk för att ditt konto flaggas som suspekt och stängs av.
 3. Du skriver för många eller liknande kommentarer på kort tid
  Vill du få fler följare och mer engagemang på ditt Instagramkonto ska du engagera dig i andras konton, till exempel genom att följa andra konton och like:a och kommentera på deras bilder. Men, gör det inte för mycket på kort tid. Precis som att följa och like:a för snabbt så kan du bli avstängd om du skriver för många eller liknande kommentarer på kort tid.
 4. Du använder tredjeparts-appar
  Att följa och avfölja konton, eller gilla och ogilla bilder på kort tid görs ofta med hjälp av tredjeparts-appar som lovar öka ditt följarantal och inflytande. Men, apparnas automatiska aktiviteter liknar beteendet från en bot och kommer troligtvis att leda till att Instagram stänger av ditt konto.

Hur länge du blir avstängd från Instagram varierar men en temporär avstängning brukar vara mellan ett par timmar upp till 48 timmar som mest. Åtgärdar du inte ditt användande av plattformen för att följa reglerna efter en avstängning kan avstängningen komma att vara ännu längre. Fortsätter du med samma aktiviteter även efter en eller flera avstängningar kan du komma att bli avstängd permanent från Instagram.

Vad gör du om du blivit avstängd?

 1. Meddela Instagram
  Om du tror att ditt konto blivit avstängt av misstag, dvs. du är inte medveten om att du stridit mot plattformens regler, så kan du meddela Instagram genom att klicka på ”Tell us” eller ”Report” i dialogrutan som kommer upp när du blivit avstängd.
 2. Avstå från att följa, like:a och kommentera i ett par dagar
  Ta en paus från ditt aktiva Instagrammande ett par dagar. Avstå från att följa, like:a och kommentera inlägg i 2-3 dagar och återgå sedan till att engagera dig i lagom nivå följande dagar för att undvika att ditt konto flaggas för Instagram återigen.
 3. Avinstallera tredjeparts-appar
  Tredjeparts-appar kanske lovar att hjälpa dig bli framgångsrik på Instagram, men i själva verket gör de nog mer skada än gott. Vill du få fler följare och genuint engagemang är det bättre om du gör arbetet själv än att låta en app eller bot göra jobbet åt dig.
 4. Länka ditt Instagram-konto till dina andra sociala kanaler
  Om ditt konto flaggas som suspekt kan det vara en bra idé att länka ditt Instagramkonto till dina övriga sociala kanaler såsom Facebook och Twitter. Detta för att signalera till Instagram att du är en människa och inte en bot.
 5. Se till att din profil är uppdaterad
  Ytterligare ett sätt att visa för Instagram att du är en människa och inte en bot är att se till att du fyllt i din profil ordentligt. En profil som inte är ifylld ses som suspekt.
 6. Och, följ reglerna!
  Det bästa du kan göra för att undvika att bli avstängd är så klart att följa plattformens användarpolicy. Då har Instagram ingen anledning till att stänga av ditt konto.