Facebooks team av utvecklare har byggt och implementerat ett programmeringsverktyg med artificiell intelligens kallad SapFix som automatiskt hittar buggar i din kod.

SapFix söker igenom kod och hittar automatiskt buggar. När buggar har identifierats testar SapFix olika fix på problemet och föreslår den bästa lösningen så att utvecklarna kan välja att implementera det föreslagna fixen.

Facebook själva använder redan verktyget på sin enorma kodbas. Så småningom planerar de att dela med sig av verktyget till andra utvecklare.