Google Chrome används av ca 60% av världens internetsurfare. Om du är en av dem så kanske du sett den nya designen med rundade hörn och ett nytt sätt att hantera lösenord? Tyvärr är det inte det enda som har ändrats. Den senaste uppdateringen innebär att om du loggar in till en Google-produkt, som t ex. Gmail, kopplar du automatiskt ihop din webbläsare med ditt Google-konto, utan att du tillfrågas. Många reagerar starkt på det här och menar också att det inte tydligt framgår vad det innebär för användaren.