Under senare år har utvecklingen av AI och så kallad maskininlärning gjort stora framsteg. Nu har AI även tagit sig in i rekryteringsbranschen för att hjälpa jobbsökande att hitta mer passande jobb på arbetsmarknaden. Careerbuilder.se har implementerat den nya tekniken i sin plattform. Hittills har antalet skickade ansökningar ökat med 10% från föregående år men man räknar med hela 20% ökning för augusti månad.

AI som är en intelligent robot programmeras för att sedan kunna bistå med avancerade uträkningar inom ett visst område eller till och med en specifik uppgift. Maskininlärningen gör så att robotens ”hjärna” inte ska vara statisk utan istället lär den sig att anpassa sig efter vilket typ av sökbeteende användaren har, vilken typ av data som skrivs in men också vilka typer av förutsättningar som ges vid varje given tidpunkt.

Målet med detta är att hjälpa jobbsökaren att hitta och ansöka till lediga tjänster betydligt smidigare och med färre antal klick på vägen.

Läs mer